SKsL vuosinäyttely 2005 diat


32

Heikki Lähteenmäki, ”Kitkanjoella N.o15”, Porin kameraseura ry