SKsL vuosinäyttely 2005 diat


46

Rune Hagström, ”Magiskt Ljus”, Jakobstadsfotoklubb rf